Produkter

Vi tilbyr komplette webløsninger som omfatter utarbeiding av design og struktur, domene, epostadresser, serververplass, og online redigeringsverktøy. Wsoft tilbyr to pakkeløsninger:

Menighetspakken
Webløsning for menigheter og fellesråd
Etablering kr 1600,-eks mva, Årsavgift kr 1800,-eks mva


Småbedriftspakken
Webløsning for bedrifter, organisasjoner og institusjoner
Etablering kr 5000,-eks mva, Årsavgift kr 4500,-eks mvaEgendefinert løsning
Alternativ til pakkeløsningene er å bestille en egendefinert løsning. Da utarbeider vi designet fra bunnen av i samarbeid med deg, og funksjonaliteten skreddersys etter dine behov. Pris beregnes utfra løsningens omfang.

Bestilling


Enkeltkomponenter
Du kan utvide den løsningen du har hos oss, eller bygge på en annen løsning med enkelt-komponenter.

I oversikten nedenfor gjelder grønn pris kunder som har webløsning hos Wsoft, og blå pris gjelder ved kjøp av kun enkeltkomponenter. Prisene er eks mva

Forum
Komplett forum-løsning integrert i designet på dine websider
Pris: 400,- / 650,-

Gjestebok
Gjestebok integrert i designet på dine websider
Pris: 200,- / 500,-

Kalender
Kalenderfunksjonen lar deg legge inn oppføringer som vises automatisk på forsiden i et angitt tidsrom. Med andre ord kan du til enhver tid ha oppdaterte websider, selv om du ikke har mulighet til å oppdatere så ofte. Funksjonen er inkludert i pakkeløsningene fra Wsoft (1 kalender).
Pris: 0,- / 500,-

Nyhetsmail
Funksjonen for nyhetsmail/reklamemail omfatter en registreringsmodul på websidene, der brukerne kan registrere seg på en mail-liste, og en modul der administrator kan sende mail til alle på mail-lista. Funksjonen er inkludert i "Småbedriftspakken" fra Wsoft.
Pris: 200,- / 350,-

Album
Funksjon for organisering og visning av bilder, integrert i designet på dine websider
Pris: 300,- / 650,-

Web-skjema
Web-skjema er et utfyllingsskjema du kan sette inn på websidene dine, der brukerne kan fylle inn informasjon (f.eks bestillingsskjema, påmeldingsskjema mm). Informasjonen sendes som mail til administrator. Skjema-oppsettet settes opp etter dine ønsker. (Dersom du har webløsningen hos Wsoft, knyttes skjemaet til redigeringsverktøyet slik at du selv kan redigere teksten.)
Pris: 200,-pr stk / 500,-pr stk

Bestilling
«tilbake